godlo

Komornik Sądowy
Marcin Gołda

Przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
41-807 Zabrze, ul. Lawendowa 6A
telefon: +48 32 506 56 75
email: zabrze.golda@komornik.pl

Właściwośc komornika

Właś›ciwość‡ komornika

Komornik Są…dowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Goł‚da prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojego Rewiru -  Sąd rejonowy w Zabrzu

Komornik Sądowy przy Są…dzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Goł‚da Kancelaria Komornicza w Zabrzu ul Lawendowa 6A  zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar wł‚aściwości Są…du Rejonowego = wł‚aś›ciwy jest do cał‚ego obszaru wł‚aś›ciwości Są…du Rejonowego w Zabrzu.
WŁAŚCIWOŚĆ Z WYBORU
PRAWO WYBORU KOMORNIKA - PROWADZENIE CZYNNOŚCI POZA REWIREM

Komornik Marcin Gołda może przyjmować sprawy tylko  z Rewiru - Sąd Rejonowy Zabrze Kancelaria komorniczna

Kancelaria

Wnioski do pobrania

Wnioski

Licytacje

Licytacje

Właściwość komornika

Właściwość

Kontakt z nami

Kontakt

Odnośniki

Odnośniki